“WE ZIEN NU AL MINDER AANBOD IN GOEDE BLADTHEE EN KWALITEITSKOFFIE.”

Milo en Anna van Simon Lévelt over waarom kwaliteitskoffie en -thee schaarser wordt en hoe true pricing kan helpen

DIT ZIJN: MILO VAN VELZEN & ANNA HENDRIKSEN

Milo van Velzen en Anna Hendriksen zijn verantwoordelijk voor de inkoop van 'groene' koffie (ongebrande bonen) en thee bij Simon Lévelt.

Wat is er aan de hand in de koffiesector?

Anna: “Het telen van koffie wordt steeds lastiger, maar de boer ontvangt in veel gevallen dezelfde prijs als vijftien jaar geleden. Koffie wordt schaarser en kwaliteitskoffie al helemaal. Wij zijn bang dat als deze ontwikkeling doorzet, we op een gegeven moment niet meer de variaties kwaliteitskoffies kunnen inkopen zoals we dat nu doen. Het koffieaanbod wordt simpeler. Steeds meer koffie komt van grote plantages uit bijvoorbeeld Brazilië of Vietnam. Deze ‘grote volume’-koffies, de zogenaamde commodity coffees, bepalen de prijzen op de wereldkoffiemarkt van New York en Londen, en houden de prijs laag. Ook voor de meer bijzondere varianten waar Simon Lévelt zich op richt.”

En wat is er aan de hand in de theesector?

Milo: “Theeleveranciers zijn vaak grotere theeplantages waar men arbeidskrachten inhuurt om de thee te plukken. Voor deze plantages is het steeds moeilijker om voldoende plukkers in dienst te nemen om de thee te oogsten. Veel plantages gaan over op het automatiseren van plukken. Dat gebeurt op vlakkere hellingen met een soort maaimachines. Daarmee verlies je de zorgvuldigheid van het thee plukken en dat heeft effect op de smaak. De thee van steile hellingen, die alleen met de hand kan worden geplukt, wordt schaarser. Je krijgt dus een eenvoudiger aanbod. We zien nu al minder aanbod in goede bladthee, en de prijs van kwaliteitsthee stijgt. Ook biologische thee is lastig in te kopen, want dat is nog meer handwerk.”

“Het telen van koffie wordt steeds lastiger, maar de boer ontvangt in veel gevallen dezelfde prijs als vijftien jaar geleden.”
Anna Hendriksen / Simon Lévelt

Wat doet Simon Lévelt om dit te verbeteren?

Anna: “Als we de kwaliteit en beschikbaarheid van kwaliteitskoffie en -thee willen garanderen, moeten we een goede prijs betalen, zodat de producent kan investeren in kwaliteitsproducten. Simon Lévelt betaalt al meer dan de marktprijs, maar ook wij moeten goed kijken naar de margestructuur en zorgen dat er genoeg bij die boer of plukker terechtkomt. Dat zijn we nu aan het doen en dat is een interessant proces. Het vraagt veel inzicht in de keten, goede samenwerking en misschien wel kortere ketens.

We zijn ook aangesloten bij het Futureproof Coffee Collective van MVO Nederland. Daar werken we samen met koffiebedrijven aan een meetmodel om de ‘true price’ van onze koffies in kaart te brengen. De eerste pilots lopen in Colombia. Daarmee berekenen we wat de prijs van koffie zou zijn, als we de maatschappelijke kosten meerekenen. Zodra we die kosten in kaart hebben, weten we ook aan welke knoppen we moeten draaien om de productie te verduurzamen en de kwaliteit de te bewaken.”

Wat moet er verder gebeuren?

Milo: “Op dit moment profiteren vooral grote bedrijven van de lage marktprijzen. Dat zijn voor 95 procent bedrijven uit het westen. De margeverdeling moet eerlijker, van producent tot retail en consument. Ook de eindconsument betaalt te weinig voor een gemiddeld doosje thee of pak koffie in de winkel. Dat is ook niet zo gek, als het aanbod in de supermarkt zo ontzettend laag geprijsd is.”

“Met het Futureproof Coffee Collective werken we samen met andere koffiebedrijven aan een meetmodel om de ‘true price’ van onze koffies in kaart te brengen.”
Anna Hendriksen / Simon Lévelt

DE BODEMEXPERTS VAN SOIL & MORE OVER DE TOEKOMST VAN KOFFIE EN THEE

Soil & More Impacts is een klein innovatief bedrijf dat zich richt op het conserveren en herstellen van vruchtbare bodems wereldwijd. Er werken 23 internationale experts op het gebied van bodem, duurzaamheid en strategie. Samen werken zij aan pragmatische en wetenschappelijk robuuste oplossingen voor landbouw, voedsel en financiën.

Lara Vallejo Roosdorp is landbouwkundige gespecialiseerd in landbouw in het Amerikaanse continent, met gewassen als koffie, suikerriet en andere rij-gewassen. Inka Sachse is landbouwkundige met meer dan 20 jaar ervaring in de internationale biologische sector. Haar expertises zijn productie, certificering, lobby, producthandel en -kwaliteit, marketing en capaciteitsopbouw.

Koffie

Lara: “Er zijn steeds minder geschikte plekken om koffie te verbouwen. Koffie groeit alleen op een bepaalde hoogte en in een bepaald klimaat. Door klimaatverandering wordt het warmer op die plekken. Koffieboeren verplaatsen naar andere gebieden, maar daar zit een grens aan. Als je op de wereldkaart de plekken bekijkt waar koffie kan groeien, zie je de beschikbare oppervlakte afnemen. Op de productieplekken die nog wel geschikt zijn, neemt het productievolume af door verslechtering van de bodem. Het is heel logisch: als je de grond uitput, kun je daar op lange termijn niet meer produceren. Vooral kleinere producenten houden het niet vol, terwijl die zorgen voor koffiebonen die je nodig hebt voor kwaliteitskoffie. Door de lage koffieprijs kunnen ze niet investeren in betere productiemethoden. Ze stappen eerder over op andere gewassen of trekken naar de stad.”

Thee

Inka: van klimaatverandering. De patronen van regen en droogte veranderen. Gemiddeld is het op de meeste plaatsen droger en áls het regent, zijn het enorme buien. Dan kan de grond het water niet vasthouden en ontstaat er bodemerosie. Met nieuwe weersomstandigheden komen ook nieuwe plantenziektes. Theeplantages zijn enorme monoculturen waarbij veel pesticide en kunstmest wordt gebruikt. Dat zorgt voor een uitgeputte bodem en ongezonde planten. Dat zie je nu al op veel plantages.”

Niet alleen Simon Lévelt kent dit probleem.

Lees de verhalen van The Coffee Quest, Cultivar en This Side Up:

MEER WETEN OVER DIT ONDERZOEK?

Volg MVO Nederland op Twitter of LinkedIn, of neem contact op:

contact@mvonederland.nl

+31 (0)30 2305600